TH | EN

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
448541

สถิติการให้บริการต่อผู้รับบริการ (เด็กในความอุปการะ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สถิติการให้บริการต่อผู้รับบริการ (เด็กในความอุปการะ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162