TH | EN

นายชาญวุฒิ เมธีกุล
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
351118

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

15 และ 21 พ.ย. 2563 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยจัดให้เด็กในความอุปการะหลายช่วงวัย ได้ร่วมกันฝึกซ้อมการแสดง "วงกลองสะบัดชัยล้านนาบ้านเวียงพิงค์" โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านเวียงพิงค์เป็นครูผู้ฝึกสอน


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162