TH | EN

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
448540
รอบรั้วเวียงพิงค์
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับสมัครงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สถิติการให้บริการต่อผู้รับบริการ (เด็กในความอุปการะ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2564
สถิติการให้บริการต่อผู้รับบริการ (เด็กในความอุปการะ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือน พฤษภาคม 2564
กิจกรรมบันทึกความดีของฉัน
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก
ผลงานคลิ๊ป VDO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเล่าเรื่องของ ส. บ้านเวียงพิงค์
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2564
สถิติการให้บริการต่อผู้รับบริการ (เด็กในความอุปการะ) ประจำเดือน เมษายน 2564
บ้านเวียงพิงค์ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา-2019
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564
สถิติการให้บริการต่อผู้รับบริการ (เด็กในความอุปการะ) ประจำเดือน มีนาคม 2564
การปรับปรุงขั้นตอนการการให้บริการ64
สถิติการให้บริการต่อผู้รับบริการ (เด็กในความอุปการะ)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2564
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
กระบวนการดำเนินการครอบครัวอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการงานบริจาค สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในความอุปการะ
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรและขอรับทุนการศึกษา วิธีสอบสัมภาษณ์
กิจกรรมทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชน
กิจกรรม รับมอบสิ่งของบริจาค
กิจกรรมลงพื้นที่ เยี่ยมครอบครัวเด็กในความอุปการะ
กิจกรรมประชุมทีม One Home
ทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน
Chef cares Education จากพี่เพื่อน้อง
กิจกรรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
กิจกรรมเจ้าหน้าที่เข้าเวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ให้วัคซีนเด็กประจำเดือนมกราคม2564
เชิญชวนแบ่งปันสิ่งของให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม2563
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
บ้านเวียงพิงค์รับสมัครงาน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2563
มารู้จักวันเยาวชนแห่งชาติกันเถอะค่ะ
เล่านิทานก่อนนอน
สวดมนต์ไหว้พระ
โครงการอบรมการดูแลเด็กติดเชื้อประจำปี 2563
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กในความอุปการะก่อนไปโรงเรียนแบบ NEW NORMAL
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2563
6 โรคเสี่ยง กับวิธีป้องกันเด็กในช่วงหน้าฝน
บ้านเวียงพิงค์รับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยง
กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศรับสมัครงาน
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ระวัง "ไข้เลือดออก"
สืบสานประเพณีสงกรานต์
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประชาสัมพันธ์จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
เตือนภัยช่วงปิดเทอม ระวังเด็กจมน้ำ ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เลี่ยงใกล้แหล่งน้ำ และระมัดระวังในการเล่นน้ำ ด้วยความห่วงใย จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ให้บริการรับบริจาคทุกวัน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ผปค.คนใหม่ทำพิธีไหว้สักการะพระประชาบดี
VTR ประชาสัมพันธ์เรื่อง"ยุติการทิ้งเด็ก"
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162